Pomáháme Damiánkovi

Image

Damiánek se narodil před Vánocemi roku 2022 ve 25. týdnu těhotenství a po následných komplikacích spojených s onemocněním Covid u něj došlo k poškození mozku. Výsledná diagnóza? Spastická dětská mozková obrna, kvadruparetická forma. To znamená, že jsou poruchou hybnosti zasaženy všechny čtyři končetiny. Zatím jeho vývoj postupuje jen po malých krůčcích. Neudrží úplně sám hlavičku, neuchopí hračku, neotáčí se, neplazí se. V poslední době ale začal více reagovat na cílenou komunikaci, více se směje a po aplikaci botolutoxinu se mu výrazně ulevuje. V poloze na bříšku se snaží přizvedávat a má snahu o pohyb.

Některé polohy jsou mu ale stále nepříjemné a manipulace s ním musí být hodně citlivá a šetrná. Nesnese sed v židličce, v kočárku ani v autosedačce.

Damiánek jezdí každý týden na intenzivní soukromé cvičení (případně i více denní), které potom ještě 4x denně cvičí i doma. Různými pomůckami a podněty ho rodiče stimulují zrakově a sluchově. Damík má i centrální zrakovou vadu, proto je potřeba zrak stimulovat ideálně světelnými podněty, pomůckami kde se spojuje světlo se zvukem apod. Obtížné je pro něj i přijímání potravy a pití, s tím pomáhají hodně návštěvy klinické logopedie.


Image

Damiánek již absolvoval pobyt v lázních a neurorehabilitační pobyt v soukromém zdravotnickém zařízení. Pozitivní vliv na zdravotní vývoj mají tyto pobyty pouze v tom případě, pokud se pravidelně opakují. V budoucnu bychom rádi Damiánkovi tyto terapie v soukromých zařízeních dopřáli, nejsou ale hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Damiánek bude také potřebovat speciální rehabilitační pomůcky jako kočárek, jídelní židličku nebo sedačku, které budou přizpůsoben jeho individuálním potřebám tak, aby poskytovaly kvalitní oporu těla, snadnější manipulaci a pokud možno se mu v nich hlavně líbilo.

Dětská mozková obrna se nedá vyléčit, ale její průběh, a to, jaké následky zanechá, se dá správnou rehabilitací do velké míry zmírnit. Snažíme se pro Damíka vytvořit ty nejlepší podmínky, ve kterých by se mohl co nejvíc rozvíjet a byl spokojený. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud mu dopřejeme cílené terapie a co nejvíce podnětů, dokážeme ho ve správném vývoji podpořit.

Image
Finanční prostředky budou použity na financování terapií v soukormých zařízeních nebo na pořízení speciálních pomůcek.

Za poskytnuté finanční prostředky, které by pomohly Damiánkovi zlepšit jeho zdravotní stav a přiblížit se tak co nejvíce plnohodnotnému životu, Vám velmi děkujeme.

Damiánek s rodiči