Tři maminky s dětmi z Ukrajiny už bydlí

Milí sportovci, kamarádi i všichni další, kteří nás sledujete a pomáháte s námi!
Náš slib poskytnout azyl rodinám z válkou postižené Ukrajiny jsme splnili.
V současné době máme ubytovány tři maminky s dětmi v rodinném domě v Louňovicích a do bytu v Nuslích se stěhuje maminka s malým synkem.
Víme, že situace kolem válečného konfliktu na Ukrajině doléhá na nás všechny, ale pořád jsou to jenom nepříjemnosti, které nás nutí se trochu uskromnit, případně dělat některé věci jinak. Rozhodně ale nejsme vystaveni skutečnosti, že nás někdo s jedním kufrem vyhnal z našeho domova, donutil odjet do cizí země a dost možná i zbavil možnosti se vrátit zpět.
Když mluvíme s lidmi z Ukrajiny, cítíme zcela jasně, že tu být nechtěli, že je k útěku donutil pouze strach o bezpečí a život jejich dětí.
Taktéž cítíme i obavy, že pod vlivem starostí, kterých má každý z nás až nad hlavu, pomine vlna solidarity a začnou se množit názory, že jsou zde vlastně na obtíž.
Toto bychom opravdu zažili velmi neradi, takže se budeme i nadále snažit alespoň trochu pomáhat. Děkujeme všem, kteří se k naší výzvě připojili a zavázali se přispívat na nájem námi zajištěných nemovitostí.
Budeme rádi, když tuto výzvu budete sdílet, zatím nemáme přislíbeno tolik, aby to na nájem bez dalšího stačilo.
Jsme na Vás pyšní a nesmírně si vážíme toho, že jste v tom s námi!